בית » קורסים לממונה » קורס ממונה בטיחות אש
קורס ממונה בטיחות אש - שר בטיחות

כיבוי והצלה

מטרות הקורס:

הקניית ידע רחב ומקצועי ומתן כלים מתאימים למשתתפים בקורס אשר יסייעו להם בהטמעת נושא הבטיחות באש והאמצעים למניעתה במפעלים השונים ובמקומות העבודה.

 • המשתתף יכיר את דרישות החוק בתחום מיגון האש הפאסיבי.
 • המשתתף ידע את עקרונות מיגון האש הפאסיבי וחשיבותו להגנה על המבנה מפני האש.
 • המשתתף יכיר תקנים בתחום מיגון אש פאסיבי.
 • המשתתף יכיר שיטות למיגון אש פאסיבי בתחום מניעת התפשטות אש, מידור ומניעת מעבר אש בין אזורים בבניין והגנה על שלד פלדה נגד אש.

נושאי הלימוד:

 • כימיה ופיסיקה של בעירה.
 • מערכות אוורור.
 • מערכות לגילוי אש ועשן.
 • בטיחות באש ותכנון הנדסי.
 • בטיחות באש – תקנות התכנון והבנייה.
 • כתיבת תוכנית בטיחות אש.
 • אחריות משפטית.
 • מניעה והתמודדות עם שריפות יער.
 • הידראוליקה.
 • תרגול מעשי לכיבוי אש

 

משך הקורס הינו 7 ימים המוכר כ-8 ימי כשירות